Ofertes

Preu d'oferta per al format 400 ml respecte al de 2 aigües de 200 ml.

NuxeOferta vàlida durant tot el període de vigència de l'operació, dins del límit de les existències disponibles, i exclusivament en els punts de venda que participin a l'operació.
Oferta no acumulable amb qualsevol altra oferta NUXE en curs.